Vionella Cortez

The Temporary Fiancèe

49.00

Description

     “Alam mo ba kung gaano ka-unfair ang hinihingi mo sa ’kin?” helpless na sabi ni Marianne kay Anthony. “Gaya mo, gusto ko ring magpakasal sa taong mahal ko. At h-hindi kita mahal…”
     “Gan’on ba kaimposible na magustuhan mo ako?” Nag-alab ang mga mata ng binata sa galit. “Then I’ll make you love me, damn it!”
     Hindi nakakilos ang dalaga nang hulihin ni Anthony ang mga balikat niya at siilin ng marahas na halik ang bibig niya.
     The moment their lips touched, alam ni Marianne, hindi ito mahihirapang gawin ang gayon…

Read Preview

Additional information

Author

Vionella Cortez

Page count

134 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.