Lirio Vergel

The Unwilling Bride

39.75

Description

     “Hindi ako magpapakasal sa iyo para sa kapakanan ng anak ko. Natuto na ako sa pagkakamali ko,” mariing saad ni Charlize.
     “Ano ba talaga ang gusto mo? You want me to profess undying love? Iyon ba ang requirement mo para pakasalan ako? Fine. I love you. Can we get married now?”
     “You’re a bastard.” Sa paraan ng pagkakasabi nito, lalo lamang pinatunayan ni Aidan kung gaano kababaw ang naramdaman nito sa kanya noon.
     “Grow up, Liz. Tinatanggihan mo ang alok kong kasal dahil lang naniniwala kang hindi kita mahal? Be realistic. Hindi lahat ng nagpapakasal ay nagmamahalan.”
     Hayun, lumabas din ang totoo. He really doesn’t love her. Pero bakit masakit pa ring pakinggan?

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Lirio Vergel

Page count

151 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.