Maricel Rivera

The Way I Love You

39.75

Description

     “So… a-are you two planning to g-get married s-soon?” Gusto nang tumulo ng luha ni Naomi pero pinigil niya iyon.
     “Parang iyon ang gusto niyang mangyari,” di-makatingin sa kanyang sagot nito.
     She fought a sob in her throat. “And w-what about me, Jared? Dahil ba nandito na uli si Vanessa ay tatalikuran mo na lamang ang ipinangako mo sa akin?” buong-kapaitang tanong niya.
     Bakit ganoon? He gave her hope and courage, helped her bring her self-confidence back, even taught her how to love. Pagkatapos, bigla na lang siya nitong iiwan?

Read Preview

Additional information

Author

Maricel Rivera

Page count

130 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.