Dimples Antonio

Torn Between Two Angels

39.75

Description

     They were just looking into each other’s eyes and yet they seemed to have understood one another. Hindi nila napansing magkayakap na sila nang matapos ang kanta.
     Nang sandaling iyon, na-realize ni Joey na hindi lang matalik na kaibigan si Miguel para sa kanya. Kaya noong inihatid siya nito sa kanyang table, she knew she finally fell in love.
     Pagkatapos niyon, hindi na alam ni Joey kung alin ang mas masakit: ang mapagbintangang mangaagaw ng boyfriend, o ang maging assumera dahil ang totoo, hindi naman pala siya kayang mahalin rin ni Miguel.

Read Preview

Additional information

Author

Dimples Antonio

Page count

120 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.