Dior Madrigal

Unconventional Match

39.75

Description

     Cole felt bad for mistaking Nicoleta for a boy. Pero mukha kasi talaga itong binatilyo sa liit at pananamit nito. Kaso may mali nga siguro sa kanya ngayong nalaman niyang malapit itong kaibigan ng kanyang kapatid at may limampung beses na yata silang ipinakilala sa isa’t isa. Masyado yatang abala ang kanyang isip sa pambababae na hindi niya talaga maalala ang dalaga.
     Para makabawi kay Nicoleta, minabuti ni Cole na kaibiganin ito. He never thought he’d enjoy the weird girl’s company—too much that her weirdness suddenly became appealing to him….

Read Chapter One Buy Paperback Version

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

128 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.