Ysabella Bautista

Unmistaken Love

39.75

Description

     “Ano ba’ng ayaw mo kay Victoria, Lance? Bakit ba ayaw mo siyang pakasalan?” untag ni Meharra.
     Mula sa pagkakayakap sa kanya, tiningnan siya ng binata.
     “What do I have against you?” Tumingala pa ito sa maaliwalas na kalangitan bago sumagot. “You’re hard-headed, you’re selfish, and a spoiled brat.” He gently pinched her nose. “But you know what, Honey, if you’ll continue being a good girl and a good kisser, you might actually get what you’ve been wanting.” Pilyo itong ngumisi.
     Kumunot ang noo niya. “And that is?”
     “Being married to me.”
     Kaso nga hindi siya si Victoria. Maaaring kamukha niya ang babae, pero hindi siya ang tinutukoy ni Lance….

Read Prologue & Chapter One

Additional information

Author

Ysabella Bautista

Page count

115 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.