Carla Giopaolo

Until Forever

74.75

Description

     Olen thought that she and her present boyfriend would always be together. Pero kung kailan pa ito nag-propose saka pa siya na-confuse sa damdamin niya. Parang bigla siyang naging hindi sigurado sa sarili niya.
     Minabuti niyang magbakasyon habang pinag-iisipan ang proposisyon ng kasintahan at hinahanap kung ano iyong kulang sa buhay niya na hindi niya matagpuan.
     Sa isang ancestral home, sa isang tahimik na bayan sa Quezon siya napadpad. At unti-unti niyang nahanap ang sarili at ang klase ng pag-ibig na matagal niyang inasam na maramdaman mula nang magdaop ang mga palad nila ni Dr. Samuel Francisco.
     Then and there, alam na niya—sigurado siya—na hindi iyon ang unang pagkakataon na nakilala niya ito o minahal kaya….

Read Chapter One

Additional information

Author

Carla Giopaolo

Page count

221 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.