Abby Herrera

You Are Summer

39.75

Description

     “Did you have fun?” tanong ni Tinoy nang ihatid siya nito.
     “Siyempre. Thank you sa araw na ito.”
     “Do you think puwede nating ulitin? Papayagan kitang titigan ako hanggang gusto mo.” His grin was utterly sexy.
     “Puro ka biro.”
     “No, I’m not joking.”
     Automatic na bumangon sa dibdib ni Yana ang tuwa. “Pero aalis ka rin, di ba?”
     Ikiniling nito ang ulo. “Yup. Eventually. I could postpone it, though.”
     Ang bottom line, aalis pa rin ito. Wala silang usapan, wala siyang dapat asahan. At pagkatapos ng summer, babalik na sila pareho sa dati nilang buhay….

Read Preview

Additional information

Author

Abby Herrera

Page count

128 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.