Leira Carlos

25 Days without You

42.75

Description

     Twelve years matapos silang magkahiwalay, nakita muli ni Mike si Alexa, ang best friend at protektor niya sa mga bully noong kindergarten sila at lalampa-lampa siya. Parang walang lumipas na panahon at maraming pagbabago sa pisikal na hitsura ng isa’t isa, sobrang close pa rin sila.
     Pero isang araw ay nadiskubre ni Mike na hindi na pangkaibigan lang ang tingin niya para kay Alexa. Sa malas, tila kahit microscopic na atraksyon ay wala itong nararamdaman para sa kanya.
     Kailangan sigurong dumistansya muna si Mike sa dalaga nang ilang araw hanggang sa masiguro niyang bumalik na sa pagiging kaibigan ang nararamdaman niya para kay Alexa….

Read Prologue-Chapter Four

Additional information

Author

Leira Carlos

Page count

178 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.