Corinth De Villa

9th of March

39.75

Description

     Nangako si Jay sa kanyang stepmother na hahanapin niya ang nawawala nitong anak. Iyon lang ang maigaganti niya sa kabutihan ng babaeng itinuring siyang parang tunay na anak, na ngayon ay may malubhang sakit.
     Sa hacienda ay nakilala niya ang maganda at misteryosang dalaga, si Mara. Sa kakukulit niya rito ay wala itong nagawa kundi makipagkaibigan sa kanya.
     Pero habang nakikilala niya si Mara ay lalo siyang nahihiwagaan sa galit at lungkot sa mga mata nito. May pakiramdam siyang may isa itong malaking sikreto na kailangan niyang malaman….

Read Chapter One

Additional information

Author

Corinth De Villa

Page count

108 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.