Carolyn Weber

A Convenient Wife

39.75

Categories: , Tags: ,

Description

      “Hindi ko inisip na aabot sa ganito,” malayong paliwanag ni Helena nang tanungin ni Brent kung bakit niya pinaniwala ang sariling abuelo na asawa niya ang binatang amo.
      “I understand, Miss Bernardino. Pero kailangan mo ring intindihin na hindi ko makukunsinti ang ginawa mo.”
      Heto na… sisibakin na ako, kinakabahang naisip niya.
      “Gaano katagal na tayong kasal?” tanong ng binata.
      “D-dalawang linggo,” sagot niya.
      Nagulat siya nang hawakan nito ang kamay niya at hilahin siya paupo sa kandungan nito. “Then, we’re on our honeymoon, Sweetheart.” Nanlalaki ang mga matang napatingin siya rito. “Mamili ka,” anito, “hahalikan ba kita o tutunawin kita sa titig ko?”
      Napakabilis ng pintig ng puso ni Helena. Hindi siya makapagsalita dahil sa kabiglaan….

Read Preview

Additional information

Author

Carolyn Weber

Page count

145 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.