Nicole Stephanie

A Long and Lasting Love

49.00

Description

     “Hindi kaya isa sa mga ex-girlfriends mo ang nagsabi ng mga confidential information kay Rupert?” tanong ni Cary.
     Umiling si Adrian. “I never discussed anything business-related to the women I dated. Ikaw pa lang ang girlfriend ko na nasabihan ko ng tungkol sa negosyo.”
     Nag-init ang mga pisngi niya. “I…I’m not your real girlfriend.” At totoo iyon. Nagpapanggap lang sila para mahuli ang tunay na may sala at malinis ang pangalan niya sa kasong iyon.
     Mahinang tawa ang isinagot nito bago ginagap ang kamay niya at mabining hinagkan. She secretly sighed.
     Kung minsan talaga, hindi na masisi ni Cary ang sarili kung mangarap man siya na gusto na ring totohanin ni Adrian ang palabas na iyon…

Read Preview

Additional information

Author

Nicole Stephanie

Page count

139 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.