Rebecca Rosal

A Stranger’s Love

39.75

Description

     “Listen,” pilit na kumbinsi ni Ariana kay Lawrie, “kasalanan ito ng kapatid mo, so it’s either you surrender your brother to the law or marry me.”
     Magkasalubong ang mga kilay nito nang lumingon sa kanya. “Do you honestly want to marry me? Ni hindi mo ako kilala.” Huminga ito nang malalim. “If you can endure a lifetime of hell then so be it, pero ’wag na ’wag kang magrereklamo about my extra-marital affairs, my busy schedule and whatever terrible things I do.” Itinikom niya ang bibig. Tinatakot lang ba siya nito? Maaari nga bang mas masahol pa ito sa ex-boyfriend niya na iniwan niya sa altar?
     Well, maghihiwalay rin naman kaagad sila pagkatapos ng ilang buwan….

Read Chapter One

Additional information

Author

Rebecca Rosal

Page count

127 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.