Yumi Sagara

All For Froilan

39.75 31.80

Description

The Marcellano Promise (Book 2 of 4)

     Tila isang anghel sa buhay ni Aki si Froilan Marcellano. Isa itong mabuting kaibigan. Noong magipit siya, pinatira siya ng binata sa bahay nito. Walang malisya sa pagitan nilang dalawa dahil bukod sa wala siyang panahon sa pag-ibig at pagyaman ang nasa isip niya, hindi rin pagnanasaan ni Aki ang mukhang seminaristang kaibigan. Isa pa, mabait at gentleman ito. Panatag ang loob niyang hindi-hindi siya nito ‘gagapangin’.
     Kahit nang umalis ng bansa ang kaibigan, nanantili pa rin siya sa bahay nito. Ang hindi inakala ni Aki, isang hunk na Froilan ang babalik matapos ang ilang taon. And my, he was gorgeous… and hot!
     Natagpuan ng dalaga ang sarili na siya mismong ‘gumagapang’ kay Froilan so to speak. Pero patulan naman kaya nito ang gaya niyang isang charity case lang yata sa paningin ng binata?

Read Chapter One

Additional information

Author

Yumi Sagara

Page count

124 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.