Joanna Sandoval

As Long As I Have You

39.75

Description

     Bilang pagtanaw ng malaking utang-na-loob kay Greg na tumulong sa kanyang pag-angat sa buhay, nagsadya sa malayong probinsya si Paula in order to convince Greg’s prodigal son na magbalik sa Maynila. Mahusay siyang abogado pero wala siyang argumento na maipatapat sa katigasan ng ulo ni Bryan. Pero matigas din ang kanyang ulo at di lang iilan ang nagsabing napakaganda niya. Of one thing she was certain, she was not going to let Greg down. She was going take Bryan back to his father and she was going to use whatever necessary means to do that….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Joanna Sandoval

Page count

140 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.