Chelsey Ledesma

Babalikan Ko Ang Akin

29.00

Description

     Binatikos ni Wynnie sa diyaryo ang mabagal na pagkilos ng isang Lt. Peralta in the handling of a murder case which was headline news at that time. Nang magkaharap sila ng lalaki, dagling napalitan ng pagkagulat ang galit na inireserba nila para sa isa’t isa.
     They knew each other in the past—intimately. At gaano man nila itanggi sa sarili, may ipinunlang pag-ibig sa kanilang puso ang gabing pinagsaluhan nila noon. At magagawa nilang isatinig iyon, if only they could stop arguing even for just one minute….

Read Prologue-Chapter Two

Additional information

Author

Chelsey Ledesma

Page count

124 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.