Sandra Gabriel

Back to Forever

39.75

Description

     Sa simula pa lang ay kinamuhian na ni Samantha Belabar si Nathaniel Ortega. Walang kasalanan ang binata sa kanya, ngunit ang mga magulang nito ay may kinuha mula sa kanilang mag-ina. Kaya nang magpakita ng interes sa kanya ang lalaki ay iniwasan niya ito. Hindi naglaon ang galit niya ay napalitan ng pag-ibig, ngunit hindi rin iyon nagtagal at naghiwalay sila.
     Pagkatapos ng walong taon, muli silang nagtagpo. Wala na ang dating Nathaniel na minahal ni Samantha; nagbago na ito. Gusto niyang itama ang pagkakamaling nagawa noon sa binata, pero paano niya iyon gagawin kung itinataboy siya nito palagi? Magagawa pa kaya siyang patawarin ng lalaki?
     Kailangan na yata niyang itigil ang paniniwalang puwede pa nilang balikan ang nakaraan….

Read Chapter One

Additional information

Author

Sandra Gabriel

Page count

120 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.