Emma Scarlett

Be My Everything

39.75 31.80

Description

     Upang mabayaran ang malaking pagkakautang ng mga magulang niya sa pamilya ni Rihan, napilitan si Tifania na tanggapin ang kondisyon nitong maging personal assistant siya ng binata.
     Pilyo at mahirap ispelingin, ganoon si Rihan sa pagkaalala niya kaya hinanda na niya ang sarili sa kung anumang kalalabasan ng kanyang pagsuko sa mga kamay nito. Ang hindi tiyak ng dalaga ay kung kaya pa rin ba niyang ikubli ang damdamin niyang matagal nang iniingatan para sa nawalay na kababata….

Read Preview

Additional information

Author

Emma Scarlett

Page count

139 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.