Olivia Ray, Shane Train

Beautiful Stranger / Stranger in My Bed

69.75

Description

Beautiful Stranger

     “Alam mo, nagtataka ako sa mga babaeng na-link sa ’yo,” pang-aasar ni Kate. “I mean, look at you! Sino ba namang babae ang papatol sa isang tulad mo na nuknukan ng yabang?”
     “What I lack in virtue, I try to make up in bed.”
     Namilog ang kanyang mga mata. Pino-pollute ng lalaking ito ang isip niya! Hah! Ang unang-una niyang gagawin kapag nakaalis sa islang iyon ay ang mag-confess sa kura paroko sa bayan nila.

Stranger in My Bed

     Inatake si Lianne ng kakaibang kaba. “If t-this is not my boyfriend’s room, why did he sleep here last night? Marcus was here last night. We—”
     “He didn’t.” Parang gusto na niyang mag-panic dahil sa kaseryosohan sa mukha ni Ash.
     She could not believe her stupidity—she entered a wrong room and gave herself to the wrong man!

Read Chapter One-Chapter Three (Beautiful Stranger + Stranger in My Bed)

Additional information

Author

Olivia Ray, Shane Train

Page count

192 pages