Corinth De Villa

Bettina’s Lazy Eye

39.75 31.80

Description

     “Hanggang kailan ka tatakbo? The more you run away from them, the more they’ll chase after you. Namimihasa silang i-bully ka kasi hindi ka lumalaban. Palagi kang nakayuko. You’re showing them na takot ka,” sabi ni Ralston sa kanya.
     “Kapag nilabanan ko sila, mas lalaki lang ang gulo,” Bettina said bitterly. Dahil sa kanyang lazy eye, halos buong buhay na niyang tinitikis ang pambu-bully sa kanya ng ibang tao at sanay na siya roon.
     “Basta kung kailangan mo ng masasandalan, nandito lang ako.”
     Napatingin si Bettina kay Ralston. Hindi siya makapaniwala na may isang lalaking guwapo na handang makipagkaibigan at dumamay sa kanya. Bakit kaya? Wala naman siguro itong crush sa kanya, ano?
     Hah, asa pa siya!

Read Chapter One

Additional information

Author

Corinth De Villa

Page count

109 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.