Arianne Cole

Body, Heart And Soul

39.75 35.78

Description

     Nagtungo si Katrina sa Sta. Ana para bilhin ang Isla Verde. Ang pulo ang kabuuan ng mga pangarap niya. Pero ganoon na lang ang dismaya at buwisit niya nang malamang nabale-wala ang kasunduan nila ng may-ari dahil sa isang aroganteng lalaking mas pinili nitong pagbentahan ng property.
     Ang mas nakakainis, iyon din ang parehong estrangherong minalas na nakadaupang-palad niya sa dalampasigan noong unang araw niya sa Sta. Ana at ‘nang-harass’ sa kanya.
     Nagbalik sa isip niya lahat ng ipinaramdam nito sa kanya sa muli nilang paghaharap—bukod sa iritasyon at indignation, there is also a delicious ‘something’ she can’t name….

Read Chapters One-Three

Additional information

Author

Arianne Cole

Page count

143 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.