Sale!
Sachi Bliss

Breaking Ice

39.75 20.00

Description

     Ice Evangelista thinks his life is exactly the way he wants it to be—fulfilling ang career path na tinahak niya, malayang nagagawa ang mga gusto, at nasa-satisfy ang pangangailangan nang walang komplikasyon. He is free from attachments, away from the demands of a steady relationship simply because he resolved to avoid getting involved with anyone.
     Pero sa hindi inaasahang oras at sitwasyon ay nakilala niya si Joey, at wala siyang choice kundi lalo pa itong kilalanin. Kung hindi, nanganganib na mawala sa kanya ang pinakamamahal na trabaho. Walang espesyal sa dalaga sa tingin ni Ice, hanggang sa mapansin na lang niyang gusto niya itong makasama parati.
     And for someone who has built this impenetrable cold wall around his heart over the past years, suddenly, he’s helpless against Joey’s constant pounding.

Read Preview

Additional information

Author

Sachi Bliss

Page count

128 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.