Ianne Lei Lauren

Cross My Heart

39.75

Description

     Sa tingin ni Bella Valencia, tama lang na parusahan ng mga magulang nito si James Bermudez. He was the most selfish man she had ever known. Sa halip na tumulong sa magulang sa negosyo, pulos pambababae ang inaatupag ng herodes.
     Pero bakit naman sa dinami-dami ng maaaring gawing parusa, ang maging Marketing Director ng Advercom pa ang ibinigay sa binata? That meant she would be working directly with him! Close man sila noong kabataan nila, hindi niya gustong makasama sa isang lugar ang lalaking wala yatang salitang ‘responsibilidad’ sa bokabularyo. Ni hindi nga ito marunong tumupad sa pangako.
     Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang mabilis na pagtibok ng puso when James started to openly tease her….

Read Preview

Additional information

Author

Ianne Lei Lauren

Page count

133 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.