Venice Del Valle

Deceptive Heart

39.75

Description

     “One hundred thousand pesos a month, iyan ang offer ko sa ’yo,” tukoy ni Jerick sa suweldong tatanggapin niya bilang private nurse nito.
     Muntik nang mapanganga si Frankie. Halos limang beses ng sinasahod niya ngayon! Ngunit napailing siya pagkatapos. Siguradong may catch ang offer na ito. Naalala niya kung paano niya ito binasted noong college at nanghilakbot siya sa maaaring hingin nitong kapalit. Nagsimula nang maglaro ang kung anu-anong ideya sa utak niya.
     Tumawa ang lalaki; tila nabasa ang iniisip niya. “Tama ka, may kapalit nga.” Isang pilyong ngiti ang pinawalan nito.
     Lalong nanginig ang dalaga. Akala pa naman niya, pagkakataon na niya iyon para mangarap na mahalin siya muli ni Jerick Montemayor….

Read Preview

Additional information

Author

Venice Del Valle

Page count

127 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.