Liz Carbonell, Doreen Laroya

Devil in Disguise / Beyond Innocence

69.75

Description

Devil in Disguise

     Dahil sa kapritso ni Taciana Roldan, nasawi ang kapatid ni Wilfrid. Pero sa halip na ito ang mahulog sa kanyang bitag, nagulat siya nang ma-realize na umiibig siya sa babaeng pinagbalakang paghigantihan.

Beyond Innocence

     Nathan moved closer and caressed her shoulders. “I’ll give you a million. Just make sure I’ll get my money’s worth.”
     Doon natauhan si Vielle. Pangangatawanan ba niya ang sariling hamon, gayong ang kailangan niya mula sa lalaki ay higit sa isang gabi ng pakikipagniig?

Read Prologue & Chapter One (Devil in Disguise) + Chapter One (Beyond Innocence) Buy Paperback Version

Additional information

Author

Liz Carbonell, Doreen Laroya

Page count

192 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.