Elise Estrella

Diamond Sky

67.00

Description

Soju Sessions 2

     “Do you want to go out?” biglang tanong ni Aiden.
     Rowan gave him a startled laugh. “What? Narinig mo ba ’yung mga sinabi ko kanina?”
     Kumurap siya. “Oo.”
     “Hindi ’yun challenge, Aiden.”
     Natawa siya at itinaas ang mga kamay. “Oo, alam ko! Sorry, sorry, I didn’t mean it to sound like that. Bigla lang lumabas ’yun. Look, I like you,” amin niya. “I know wala akong pag-asa sa ’yo ngayon kasi mahal mo pa si JC, and I get that. At bilang respeto na rin sa kanya, I’m not asking you out on a date. I’m asking you out as a friend.”
     Ganoon na nga lang siguro talaga. Makikipaglapit si Aiden kay Rowan nang walang ine-expect na kapalit. Hindi rin naman kasi niya alam kung saan patungo ang feelings niya. Ngayon, crush pa lang iyon, puwede niyang pigilan o gatungan, depende sa gusto niyang gawin.
     Nothing serious, right?

Read Preview

Additional information

Author

Elise Estrella

Page count

204 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.