Abby Herrera

Doctor Love

39.75

Description

     Mula noong fourteen years old siya, crush na ni Yelen si Damon De Guia—ang best friend ng kanyang kuya na halos ampunin na rin ng kanilang pamilya. Kaso little sister lang yata ang tingin nito sa kanya at walang kaide-ideya sa pagsintang pururot niya para rito. Nang lakas-loob siyang umamin noong gabi ng kanyang graduation party, rejection ang napala niya.
     Ngayong nagbalik ito sa bansa, hindi na niya sana gustong makadaupang-palad ito kahit pa imposible iyon.
     Pero ngayong ipi-feature ng magazine nito ang clinic niya, mukhang pahihirapan siya nitong makaiwas. Dagdag sa pagkaasiwa ni Yelen ang kaalamang lalo lamang gumuguwapo si Damon habang lumilipas ang panahon….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Abby Herrera

Page count

142 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.