Elise Estrella

Entranced

39.75 31.80

Description

Wiccan Series (Book 1 of 4)

     “N’ong 18th century, sinumpa ng mangkukulam ang ninuno ko. Lahat ng lalaking minahal ng mga babae sa pamilya namin ay namatay nang maaga.”
     Nagtagis ang mga bagang ni Ethan. “So, ipinagtutulakan mo ako palayo dahil sa isang sumpa.”
     Tumango si Cleo. “Ayokong may mangyaring masama sa ’yo—”
     Umiling ang binata. “I think I’ve heard enough. Hindi mo kailangang magsinungaling sa ’kin o gumawa ng kuwento para lang sabihing mong ayaw mo sa akin. Tulad na lang ng hindi mo kailangang sabihin sa ’kin na mahal mo ako para ibigay ko sa ’yo ang lahat ng gusto mo.” Tumalikod ito at tuluyang umalis.
     Huminga siya nang malalim. Nagdurugo ang puso niya, una dahil nagtagumpay siya sa pagtataboy rito; at pangalawa, nalaman niyang hindi siya nito matatanggap kahit kailan….

Read Prologue & Chapter One

Additional information

Author

Elise Estrella

Page count

110 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.