Jasmine Han

Forever Mine

39.75 31.80

Description

     “So what’s stopping you from spending this whole week with me?”
     “Hello?” ani Angela sa lalaki. “My good reputation! Lalaki ka, babae ako. Ni hindi tayo magkakilala!”
     “No one knows you’re with me. No one ever needs to know.”
     The idea was very tempting. Mas mainam nga sigurong magunwind siya kaysa i-torture ang sarili sa pag-iisip sa taksil niyang ex-boyfriend. Pero…
     “Come on, no strings attached,” ani Jason nang maramdaman ang pag-alangan niya.
     Iniabot ni Angela ang kamay rito matapos sandaling mag-isip. “Okay, deal.”
     She was a fool to believe that was possible—makasama ang isang highly attractive man at walang mangyaring milagro sa kanila….

Read Prologue-Chapter Two

Additional information

Author

Jasmine Han

Page count

146 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.