Lisa Marie Rice

Hotter than Wildfire

89.75

Description

A Protectors Novel: Delta Force

     Kilala ito ng mundo bilang si Eve…
     Bagaman bumenta ng milyon ang mga awitin nito, isang palaisipan ang dalaga; isang nakagagayumang misteryo. Pero para sa dating Delta Force operator na si Harry Bolt, isa itong anghel na may mainit at seksing boses na humila sa kanya patungo sa buhay matapos ang bangungot ng Afghanistan. Wala nang ibang mahalaga pa kaysa roon.
     At ngayon, isang natatakot at walang magawang kagandahan ang dumating sa pintuan ng kanyang private security firm, tumatakbo mula sa kung anong sikretong bagay, isang bagay na nakamamatay… at alam kaagad ni Harry na ang babaeng ito ang sumagip sa kanya. Siya ang huling pag-asa ng nakalalangong dalaga na walang nakaraan—kahit sa pinakamaiinit niyang panaginip, hindi sumagi sa isip ng binata na si Eve ay isang nakaaakit at kaibig-ibig na babae.
     Kahit gustung-gusto niyang mawala sa sarili sa makapangyarihang mga braso ni Harry, nag-iingat si Eve na magtiwala sa malakas, maligalig na dating sundalo na nangangakong poprotektahan siya. Ang pagsuko ay nangangahulugan ng matamis at lubos na kaligayahan, o tiyak na kapahamakan. Kaya ba niyang buksan ang puso, kahit ang kahulugan niyon ay pagsugal ng sarili niyang buhay?

Read Prologue

Additional information

Author

Lisa Marie Rice

Page count

344 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.