Yumi Sagara

Ibigin Mong Muli

39.75

Categories: , Tags: ,

Description

     Nang dahil sa isang aksidente, napilitan si Mandy na tumira sa ilalim ng iisang bubong kasama ang kanyang ex-boyfriend na si Atty. Zacharias Mendrano.
     Just hearing his name was enough to stir up mixed emotions deep inside her. They really could not stand each other’s presence. Pero sa malas ay wala siyang mahanap na lilipatang malapit sa universidad na pinagtuturuan kaya no choice siyang makipag-asaran sa binata. Sa kabila niyon, naging mas malinaw sa kanya na hindi kailanman nawala ang pagmamahal niya para sa ex-boyfriend.
     Pero mukhang naka-move on na si Zach at ibinaon na rin nito sa limot ang damdamin nito noon. At kung pinakikisamahan man siya nito, awa na lang yata ang dahilan niyon….

Read Chapters One-Three

Additional information

Author

Yumi Sagara

Page count

147 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.