Dior Madrigal

Insensitive

39.75

Description

     “You like me.” Tumayo si Ava at lumapit kay Jace. “I think I’m good for you. I like you, and I think you like me more than you say you do.”
     Mariing pumikit ang binata. “Ava, don’t—”
     Idinampi niya ang mga labi rito. “Back then, I was too scared to fight for you. I was contented to receive scraps from you. But now, I want more, Jace. I’m going to make you love me.”
     “Don’t, Ava. Don’t. Please…” Tila dinudurog ang mga buto ng kaharap sa tindi ng sakit sa mukha nito. “I’ll hurt you.”
     Malungkot siyang ngumiti. Totoo iyon. Nasaktan na siya ni Jace nang todo noon. Pero hindi lumaban si Ava noon at mabilis lang na sumuko. Mag-iiba na iyon ngayon….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

146 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.