Hannah Wabe

Key to My Heart

39.75 31.80

Description

Cuatro Hermanas (Book 4 of 4)

     Hillary Villefrancia didn’t know what to make of her late grandmother’s request. Pinamanahan siya nito ng pera at susi. Ang susi ay para sa safe deposit box sa isang bangko sa Manila. Isang letter envelope ang laman niyon na para sa isang Macario Tomas Saavedra. She set out to find Mr. Saavedra, only to realize that there were three of them. Ang orihinal na Macario Tomas, ang junior nito, at ang anak ni Junior. Patay na ang pangalawa. Si Lolo at si Macario III na lamang natitira.
     Pero paano niya gagawin ang utos ng abuela kung unang pagkikita pa lamang nila ni Macario III ay tinutukan na siya nito ng baril sa mukha? Gayunpaman, hindi niya maiwasang maakit sa mga katangian ng binata.
     Isang malaking kabaliwan itong napasukan niya. Maybe she should have just thrown the safe deposit box key, and had continued on with her safe, same, old, boring life.

Read Chapter One

Additional information

Author

Hannah Wabe

Page count

117 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.