Cornelia Villamor

License To Love You

39.75

Description

     Bago pa siya makalayo ay naharangan na siya ni Kyle at nahapit sa baywang. “I’m sure you and my sister had thought about this,” nakangising sabi nito.
     Hindi alam ni Christa kung bakit hindi niya magawang magtaray sa binata ngayon. Sa halip ay napatitig siya sa mga labi nito. “Thought about what?”
     “Seducing me.” He swiped his tongue along his lower lip.
     Imbis na pasubalian ang sinabi nito, tuluyan yata siyang nawala sa sarili at lakas-loob na hinalikan ito.
     Their lips touched. Hindi siya nagsisisi na ibinasura ang hiya at pag-aatubili. She would treasure this kiss forever. And yes, kahit pa ang alam nito ay sinadya niya ang lahat ng iyon….

Read Chapters One-Three

Additional information

Author

Cornelia Villamor

Page count

138 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.