Doreen Laroya

Looking Through Your Eyes

39.75 31.80

Description

     “Alisin mo na sa isip mo na may gusto ako sa iyo. It will never happen. I can’t love you, Drew!” pilit ni Roni.
     “You’re a poor liar. Hindi mo lang maamin sa sarili mo na ako na ang mahal mo.”
     The words hit a bull’s-eye in her heart. Umigkas ang kanyang kamay at tumama iyon sa pisngi ni Drew. “Umalis ka na!” asik niya.
     “No! Hindi ako aalis dito hangga’t hindi mo inaamin ang nararamdaman mo!” His eyes reflected desire and anger.
     “A-ano’ng gagawin mo?” kinabahang untag niya nang lumakad ito palapit.
     Sa halip na sumagot ay sinunggaban siya ni Drew; his lips crushed hers in a fevered kiss. At nangibabaw sa puso ni Roni ang mga emosyong pilit niyang itinatanggi….

Read Prologue & Chapter One

Additional information

Author

Doreen Laroya

Page count

125 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.