Eve Rodziewicz

My Knight Has Come

39.75 31.80

Description

     Ang balak ni Harry, maghihiganti siya sa panloloko ni Ned Sayson sa kapatid niya, gamit ang anak nito. Nang baon na ang lalaki sa utang sa kanya at hindi na makabayad, hiniling niya ang anak nito para manilbihan sa kanyang bahay. Sa isip niya, pahihirapan niya si Ned sa pamamagitan ng anak nito.
     Gayon na lang ang gulat ni Harry nang malaman niyang hindi tunay na anak ni Ned si Cathy, at na-blackmail lang ang dalaga kaya naroon sa bahay niya.
     Nalimutan ni Harry ang tungkol sa paghihiganti at natuon ang isip sa pagprotekta sa dalaga mula sa walanghiyang amain nito.
     Pero higit pa sa protective instinct ang binuhay ni Cathy sa kanya….

Read Chapter One

Additional information

Author

Eve Rodziewicz

Page count

128 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.