Hershey Cruz

My Secret Love

39.75

Description

     Crush na ni Ryan si Sofia noon pa mang nasa college ito at kasakasama ng kanyang kapatid. Inakala pa nga niyang magnobyo ang dalawa, kaya selos na selos siya.
     Nang huminto sa pag-aaral ang dalaga dahil sa financial problems, ang kapatid niya ang nagrekomenda para matanggap ito sa kanyang construction firm bilang sekretarya niya. Para walang kalaban, minabuti niyang pagbawalan ang mga empleyado na ligawan ito.
     Sa kabila ng lahat, hindi magawa ni Ryan na magtapat sa babae. Hanggang sa isang secret admirer ni Sofia ang nagpasikat sa dalaga at nagpadala ng mga regalo.
     Sino kayang walanghiya ang naglakas-loob na suwayin siya at nang masisante niya agad?

Read Chapter One

Additional information

Author

Hershey Cruz

Page count

106 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.