Desiree Holt

Night Heat

74.75

Description

     Iniwan ni Jill Danvers ang Bluebonnet Falls sampung taon na ang nakararaan at hindi niya inasahang babalik pa siya roon. Nang magpakasal ang kanyang pinakamamahal na si Gabe Carter, pinulot niya ang nagkapira-piraso niyang puso at mabilis na lumayo. Pero si Gabe ang mamamahala sa ikadalawang daang taong pagdiriwang ng The Falls at ang pinagtatrabahuhang magazine publication niya ay nagtalaga sa kanya na gumawa ng artikulo ukol doon. Nang oras na pumasok si Jill sa opisina ng binata, may dalawang bagay siyang napagtanto—kasing-tindi ng kanyang pangangailangan sa lalaki ang pangangailangan nito sa kanya, at hindi na kasal si Gabe.
     Ang nararamdaman nila para sa isa’t isa ay sumabog at pinagningas nila ang mga gabi ng kanilang pagniniig na mas mainit at mas erotiko pa sa maaari nilang maisip. Pero napakarami pa ring hadlang sa kanilang landas. Umuwi ang dating Mrs. Carter na desididong mabawi sa kanya si Gabe, at isang iskandalo ang namumuo tungkol sa bagong development na dapat ay maglalagay sa Bluebonnet Falls sa mapa. Isang iskandalong maaaring kasangkutan ng lahat….

Read Chapter One

Additional information

Author

Desiree Holt

Page count

252 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.