Cassandra Victoria

Reluctant Wife

39.75

Description

     Dalawang taon na ang nakararaan, si Keilah ang matapang na humalik at sumubok na umakit kay Julien. Pero nagkamali siya sa hindi pagseryoso sa sinabi noon ng lalaki na inakala niyang nagbibiro lamang. Nagising na lang siya kinabukasan na naghahanda para sa isang kasal—sarili niyang kasal.
     Isang mabigat na dahilan ang rason kung bakit hindi nakatanggi si Keilah sa kasalang iyon, pero bakit sa pagdaan ng araw ay para na siyang ulirang asawa kay Julien at handang ipagkaloob dito ang lahat pati ang kanyang sarili?

Read Chapter One

Additional information

Author

Cassandra Victoria

Page count

113 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.