Elise Estrella

Safe Harbor

39.75

Description

Sentinels (Book 3)

     Bagaman hindi siya pulis, kasama sa job description ni Francis bilang security specialist ang ‘To Serve and Protect’. Pero mayroong ibang aspeto sa pagkatao ni Josephine Mejia na nag-uudyok sa kanya para maging extra protective dito. At upang hindi na malapitan ang dalaga ng abusadong amain nito kahit kailan, minabuti niyang isama si Joie sa biyahe niya pabalik sa Maynila. Ang balak ni Francis, ire-recommend niya ito sa Sentinel Securities, Inc. para maging sekretarya. Tinuturuan niya rin ito kung paano tumayo sa sarili nitong mga paa.
     Alam niyang sa atensyon na ibinubuhos niya sa babae, hindi malayong mahulog ang loob ni Joie sa kanya. Hindi siya tanga o bulag. Alam niyang kung hindi pa siya nito gusto sa ngayon, kaunting tulak na lang ay papunta na roon ang dalaga.
     Hindi nababahala si Francis. Because he would be there to catch her when that happens….

Read a preview

Additional information

Author

Elise Estrella

Page count

108 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.