Mae Isidro

Secretly Yours

39.75

Description

     Noon pa man, lihim na minamahal na ni Lianne ang matalik na ‘kaaway’ niyang si Leon. Pero napalitan ng ngitngit ang feelings niya para rito nang palabasin nitong siya mismo ang secret admirer niyang nagpapadala ng tula sa kanya.
     Matapos ang ilang taon, muli silang nagkita ng kababata at magkasama ng sampung araw. Noon naman nagpakilala ang secret admirer niya noong high school, si Franco na isang surgeon. Natutuwa siya sa doktor, pero si Leon pa rin ang nasa puso niya.
     But she didn’t want to waste her tears on someone undeserving. Hindi siya magpapakagaga. Kung wala lang siya kay Leon, puwes, wala lang din ito sa kanya!

Read Chapter One

Additional information

Author

Mae Isidro

Page count

113 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.