Chelsea Enriquez

Stupid For You

39.75

Description

     “Nakakatawa ka talaga, Briel, alam ko naman na kahit maghubad ako rito ay hindi ka maapektuhan,” ani Mayumi. “N’ong nasa college tayo halos ibigay ko na ang sarili ko sa iyo pero tinanggihan mo ako. Ngayon pa ba?”
     Inabot niya ang braso ng dalaga bago pa ito makalayo sa kanya. “What if I tell you I want you now?” tiim-bagang na tanong niya habang hinuhuli ang tingin nito.
     Muli itong tumawa. “Well, you can’t have me now. Sinabi ko na sa ’yo, nagising na ako sa ilusyon ko n’on. You may be in lust with me, but I tell you this: Despite what the world thinks about me, I will only sleep with the man I love at hindi na ikaw iyon.”
     Tulala siya nang lumabas ito sa silid, but Briel would be damned if he’d let her go just like that….

Read Chapters One-Two

Additional information

Author

Chelsea Enriquez

Page count

127 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.