Dana Rivera

Substitute Bride

39.75

Description

     Debut ng ate niya nang makatagpo ni Sandy si Martin sa isang napaka-weirdo at kahiya-hiyang insidente sa ilalim ng isang puno. He was only twenty-two then, habang fourteen pa lang siya. Kinalaunan, mukhang magiging potential brother-in-law pa niya ang lokong walang kamalay-malay sa pang-ha-harass sa kanya!
     Oh, alam niyang lalo itong gumuwapo matapos ang ilang taon at CEO na rin ng kompanya, pero para sa dalaga, Martin is still an annoying soul. Oo, kahit pa ang totoo ay lihim niya itong pinagnanasaan.
     Ngunit isang araw ay nagising si Sandy na hindi na siya supposed sister-in-law ng lalaki, sa halip ay asawa na ng guwapong bipolar….

Read Chapter One-Chapter Two

Additional information

Author

Dana Rivera

Page count

109 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.