Yumi Sagara

Surrender To Me, My Love

39.75

Description

     “I don’t want your damned flowers!” derechong sabi ni Maia sa nakangising si Jerry.
     “Ano’ng masama d’on? Babae ka naman, hindi ba?” paalala nito sa mga hinala noon sa school na tomboy siya.
     “Kung inaakala mong makakadagdag ito sa pagkalalaki mo, nagkakamali ka. Loser ka pa din para sa akin!”
     “We’ll see about that,” hamon nito. He quickly wrapped his arms around her and gave her a hard kiss on the lips.

     Talo ako, amin niya sa sarili habang tinutugon ang halik ng binata.

Read Chapter One-Four

Additional information

Author

Yumi Sagara

Page count

138 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.