Zoe De Jesus

Sweet Refrain

39.75

Description

Heart Anthems (Book 1 of 4)

     “Sandali lang naman ito. Kapag nasa akin na si Bodyok, puwede na siguro tayong maghiwalay,” patuloy na paliwanag ni Faith kahit pumayag na si Dave na pakasalan siya para tulungan siyang makuha sa ampunan ang anak ng yumao niyang best friend. “Alam ko, wala akong kahit maliit na karapatan para lapitan kita at hingan ng ganitong pabor. I ruined yo—”
     “Shh!” putol nito sa sasabihin niya. Malamang, hindi rin nito gustong maalala ang mga nangyari noon na naging dahilan ng pagkakahiwalay nila ng maraming taon. “Wala kang kasalanan sa akin, Faith. At malaki ang utang-na-loob ko sa ’yo, sa pamilya ninyo. Your parents gave me a roof over my head for years for free. This is an opportunity for me to repay them through you.”
     Tama, iyon lang ang lahat ng ito para sa lalaki.
     So don’t get too excited, nanlulumong bilin ni Faith sa sarili.

Read Chapter One

Additional information

Author

Zoe De Jesus

Page count

120 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.