Dior Madrigal

Tantalized

74.75 59.80

Description

Valhalla (Book 3 of 3)

     Brant Perez de Tagle doesn’t appreciate people who try to control him, lalo na kung ang taong iyon ay ang mismo niyang lolo. Iniutos nito na mag-asawa siya at magkaanak at ipanakot na ipagigiba ang shelter for battered women and children, kung saan nanatili sila ng kanyang ina sa loob ng ilang taon.
     Minabuti niyang galitin ito lalo. Pinili ni Brant si Sonya—thirty-nine years old, diborsyada, at ilehitimong anak ng isang mayamang negosyante—a woman his grandfather believes is not worthy of the Perez de Tagle name. Pero magiging pekeng fiancée lang niya ang babae sa loob ng isang buwan, wala sa plano ang totohanang pagpapakasal… lalo na ang mabuntis ito.

Read Prologue-Chapter Two Buy Paperback Version

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

192 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.