Helen Gregorio

The Willing Captive

39.75

Description

     Kinabahan si Melanie nang abutang wala ang tiyahin sa bahay nito. Sa halip, isang estranghero ang naroon. And the man looked like danger incarnate.
     “U-uuwi na lang ako,” aniya sa lalaking nagpakilalang ‘Daniel’ at tumalikod na.
     “Wait!” Hinawakan nito ang braso niya at nag-panic na siya. Marahas na kumawala siya rito at dali-daling sumakay sa kanyang motorsiklo. Napamulagat siya nang hindi makita ang susi niyon.
     “Ito ba ang hinahanap mo?” Nakakaloko ang ngisi ng lalaki sa kanya. Nanlamig ang buo niyang katawan.
     She was in great danger, she knew.

Read Preview

Additional information

Author

Helen Gregorio

Page count

123 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.