Jean Mae Oryza

True Love

39.75

Description

Lost Love Letters (Book 3 of 6)

     “Listen, alam kong nahihirapan na si Mama sa ating dalawa. Siguro dapat tigilan na muna natin ang away for her sake. Let’s be civil at least, for now. Okay lang ba sa ’yo?”
     For the first time, hindi magkasalubong ang mga kilay ni Nate nang kausapin siya. Simula nang ampunin si Yara ng ina nito at patirahin siya sa mansyon, walang araw yata na hindi sila nagsasagutan. Ngayon nga lang bumait sa kanya ang binata, pilit pa pala. Kumbaga ‘ceasefire’ lang ang inaalok nito; pahinga lang muna sa barilan, pero magkaaway pa rin sila.
     Na-solve na sa wakas ang puzzle sa loob ng isip niya kung bakit biglang bumait sa kanya si Nate. Kasabay niyon ang pag-usbong ng lungkot at disappointment sa puso ni Yara….

Read Prologue-Chapter Three

Additional information

Author

Jean Mae Oryza

Page count

138 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.