Irene Lee, Louise Dane

Undercover Maid / Undercover Date

69.75

Description

Undercover Maid

     “Huwag kang mag-alala. I promise not to kiss you again. I’ll keep my distance from now on. Just don’t leave,” pakiusap ni Jett.
     Hindi sumagot si Lailani. Hindi niya kailangan ang trabaho bilang maid nito. Kung di lang sa personal na dahilan, ibabasura niya ang undercover job na iyon.

Undercover Date

     Ang assignment ni Adam Caballero ay manmanan lamang si Florence Anne Legazpi. It was a dull job at katakut-takot na katuwiran ang ibinigay niya para tanggihan iyon.
     Pero mali pala. It was not a boring job at all. At mukhang mas matinding panganib ang kakaharapin ng puso niya—it’s on the verge of falling in love and Adam was afraid it’d be more than he could handle….

Read Chapter One-Chapter Three (Undercover Maid + Undercover Date)

Additional information

Author

Irene Lee, Louise Dane

Page count

294 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.