Ramonna Alvarez

When I Met You

39.75 31.80

Description

     Halos sigurado na ni Matt na walang mangyayari sa mga plano niya. Kahit pa fake girlfriend lang ang hanap niya at para lang sundin ang kondisyon ng tiyuhin bago siya nito bigyan ng pang-finance sa research niya, sa tingin ni Matt, importante pa ring magkasundo sila ng babae. But him and no-nickname Lilliput were poles apart; mukhang hindi uubra. Para itong puzzle na kailangan pa niyang i-figure out.
     And then she smiled. At mayroon siyang biglang natuklasan—ang curiosity niya sa dalaga ay tumawid na sa fascination. Parang gusto niya itong iuwi para pag-aralan.
     Iyon nga lang, hindi roon nauwi nang dalhin niya si Lilliput sa bahay. Kailan pa nangyaring may kasamang kissing at intimate touching ang research?

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Ramonna Alvarez

Page count

106 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.